Jag har ägnat den övervägande delen av mitt yrkesverksamma liv åt fastighetsbranchen. Jag har varit verksam i ledande positioner som Controller, Ekonomichef och VD. Nu när jag inte längre är i den executiva rollen, men ändå vill fortsätta ägna mig åt branschen ett tag till, så ställer jag gärna min långa erfarenhet och mitt nätverk till Ditt förfogande.

Jag kan åta mig att göra ekonomiska analyser som underlag för strategiska ställningstaganden för att outsourca, bygga nytt, riva eller sälja.

Ekonmisk långtidsplan är ett viktigt dokument för att på ett säkert och snabbt sätt kunna informera Din styrelse, Dina medarbetare och Dina hyresgäster.

För att åstadkomma detta behövs ett bra hjälpmedel. Jag har valt PAARL beslutsstöd från PAARL AB. Denna produkt används av många fastighetsbolag. PAARL AB är en del av mitt nätverk. Detta samarbete ger mig därför möjlighet att även sälja, installera och utbilda din personal i PAARL beslutsstöd. Som praktiker har jag använt PAAR beslutsstöd och vet således vilket bra hjälpmedel det är.

Företag som använder sig av denna produkt har inom det lokala geografiska området bildat nätverk för att utbyta erfarenheter. Sådana träffar passar bra att anordna i samband med de årliga uppdateringar som sker av programvaran där jag och/eller representant för PAARL AB brukar delta.

    Vill Du dra dig undan själv eller tillsammans med några andra? Ledningsgrupp eller kamratgäng. Jag kan i så fall ställa Fjällgården till förfogande. Kom varandra närmare. Jag ser till att första måltiden finns men sedan får Ni dela på sysslorna under tiden Ni är här. Inte ens mobilen kan störa!
     
Tillbaka  
 

Sundets Fjällgård | 830 05 Järpen | Tel +46 647 800 21 | Epost: Info@SundetsFjallgard.se | Mobil: +46702 050 987 | Afrikabild

©2006 Sundets Fjällgård