Bäll dä läsa dehenne?

Bäre jä får lite mär ti så ske jä skriv når mejninga hen på jamska. Än så lääng så skick jä dikk vidar te hejmsia at Republiken

å vill Du int dit gett du tryck åtabak